Καλωσορίστε την άνοιξη με τον καλύτερο τρόπο!

Εγχειρίδια για λήψη

Εδώ θα βρείτε όλα τα έγγραφα, τις εφαρμογές, τους οδηγούς και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.

Εγχειρίδια iRobot

Εγχειρίδιο IRobot 2in1 Series

Οδηγίες για τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα Roomba Combo με λειτουργία καθαρισμού

Εγχειρίδιο Roomba Combo j9+

Εγχειρίδιο Roomba Combo Essential

Εγχειρίδιο iRobot Roomba s9+

Οδηγίες για τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα Roomba s9+

Εγχειρίδιο iRobot Roomba s9

Οδηγίες για τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα iRobot Roomba s9

Το εγχειρίδιο iRobot Roomba Series i

Οδηγίες για τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα iRobot Roomba i

Εγχειρίδιο Clean Base

Οδηγίες για το iRobot Clean Base για τη σειρά i

Εγχειρίδιο IRobot Roomba 900 Series

Οδηγίες για τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα iRobot Roomba 900 series

Εγχειρίδιο IRobot Roomba Series e

Οδηγίες για τη σειρά ρομποτικής ηλεκτρικής σκούπας Roomba e

Εγχειρίδιο Roomba 800 Series

Εγχειρίδιο για τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα iRobot Roomba 800 series

Εγχειρίδιο Roomba 700 Series

Εγχειρίδιο για τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα iRobot Roomba 700 series

Εγχειρίδιο Roomba 600 series

Οδηγίες για τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα iRobot Roomba 600 series

Εγχειρίδιο Roomba 500 Series

Εγχειρίδιο για ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες iRobot Roomba σειρά 500

Εγχειρίδιο IRobot Braava jet

Οδηγίες για τη ρομποτική σφουγγαρίστρα σειράς iRobot Braava jet

Εγχειρίδιο για τη σειρά iRobot Braava 300

Οδηγίες για τη ρομποτική σφουγγαρίστρα σειρά iRobot Braava 300

Χειροκίνητο Braava jet 240

Οδηγίες για ρομποτική σφουγγαρίστρα Braava jet 240