Φροντίδα ρομπότ
Φροντίστε και συντηρήστε το ρομπότ σας αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες στον οδηγό χρήσης και εξασφαλίστε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής.