Σεμινάρια για Σειρά 2σε1
Εκπαιδευτικά βίντεο και τα πιο πρόσφατα εγχειρίδια για το μοντέλο Roomba Combo
Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο IRobot 2in1 Series

Οδηγίες για τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα Roomba Combo με λειτουργία καθαρισμού