Σεμινάρια για Σειρά 600
Εκπαιδευτικά βίντεο και τα πιο πρόσφατα εγχειρίδια για το μοντέλο Roomba 693
Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο Roomba 600 series

Οδηγίες για τη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα iRobot Roomba 600 series