Σεμινάρια για Σειρά s
Εκπαιδευτικά βίντεο και τα πιο πρόσφατα εγχειρίδια για το μοντέλο Roomba s9+
Αρχεία για λήψη

Roomba_s9_multi_language_manual (bez TR)_web