Σεμινάρια για Σειρά jet
Εκπαιδευτικά βίντεο και τα πιο πρόσφατα εγχειρίδια για το μοντέλο Braava jet m6
Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο IRobot Braava jet

Οδηγίες για τη ρομποτική σφουγγαρίστρα σειράς iRobot Braava jet